Üdvözöljük

Iskolánk 2006-ban ünnepelte épülete fennállásának 110. évfordulóját. A X. kerületi, csendes és nyugodt, falusias környezetben működő intézmény családi és szociális körülményeik miatt halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával foglalkozik. Fenntartónk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az iskola 2005 szeptemberétől önkormányzati feladatot is ellát.

 

Feladatainknak érezzük:

 • a pozitív értékek erősítését minden tanulóban;
 • a közösség és annak tagjai iránti felelősség kialakítását;
 •  az európai értékek megismertetését;
 • a tudatosság, önálló gondoskodás, az önmegvalósítás igényének kialakítását;
 • a személyiség értékeinek feltárását, képességek megkeresését, formálását, elismerését;
 • tolerancia-programmal a másság elfogadtatását.

 

Tanári karunk hite és szaktudása szerint, valamint szociális érzékenységéből fakadóan támogatja az elesett, nehéz körülmények között élő gyermekeket, családokat. Szeretnénk tanulóink számára, közvetlen körülményeiktől függetlenül, a „Béke szigetévé” tenni az iskolát, amit a Gondoskodó és Biztonságos Iskola Mozgalom keretében bázisintézményként valósítunk meg. Valljuk, hogy mindenki egyenlő, de nem mindenki egyforma. Bánásmódunk legfontosabb elve a méltányosság és igényesség. A nevelés legtermészetesebb és egyben legközvetlenebb színtere maga a tanítási óra, valamint az arra szervesen épülő tanórán kívüli oktatás, foglalkozás. Így a tantervekben foglalt tematika nemcsak ismeretanyagot nyújt tanítványainknak, hanem a különböző nevelési célok megvalósítását is szolgálja.

 

Azon 16. életévüket betöltött fiataloknak, akik a hagyományos iskolarendszer keretei között nem tudták eredményesen teljesíteni a követelményeket, újabb lehetőséget biztosítunk: esti képzés keretében – heti három alkalommal, délután 16-20 óráig – lehetőségük van befejezni az általános iskolát. Ezt követően az esti gimnáziumban szerezhetnek érettségit.

 

Céljaink:

 • az alapkészségek fejlesztése;
 • a szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítése;
 • felkészítés az önálló ismeretszerzésre, továbbtanulásra;
 • korszerű műveltség megalapozása;
 • az önművelődés igényének kialakítása;
 • a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztése;
 • tehetségek felkarolása;
 • az egészséges életmódra nevelés;
 • a viselkedéskultúra elsajátítása;
 • sokoldalú személyiségfejlesztés. 
Feliratkozás Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, Budapest RSS csatornájára