Óvoda

Wesley logo

Kövesse honlapunkon az óvodai híreket!

Óvodánk 2004. szeptember 1-jén kezdte meg a működését. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapításában nyitotta meg kapuit, elsősorban hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő kisgyermekeket, állandó lakcímtől függetlenül - az engedélyezett létszámon belül - várunk szeretettel.
A mi kis óvodánk jelenleg 2 csoporttal működik, 40 kisgyermek gondozását, ápolását, nevelését, képességeik kibontakoztatását végezzük.
Óvodánk vezetését- működéséből adódóan - a többcélú intézmény igazgatója látja el. Nevelőtestületünk szakképzett, diplomás óvónőkből - akik elkötelezettek a minőségi munka, az önképzés és a partneri együttműködésre -  két dajkából, egy kisgyermekgondozóból áll. A munkát részmunkaidősként segíti egy cigány népismeretet tanító óvónő, egy logopédus, egy fejlesztőpedagógus.
A személyi és tárgyi feltételek a mai kor követelményeinek megfelelnek, az óvoda épülete a Wesley János Lelkészképző Főiskola területén található, szép csendes, nyugodt körülmények között. A környezet a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja. Két nagy terem áll rendelkezésére, a megfelelő játéktér biztosítja a természetes mozgásigényüket.  A kiszolgáló helyiségek a gyermekek igényeinek megfelelnek, a csoportszobák, az öltöző, a mosdó környezete megfelelő.
Fontosnak tartjuk a játékot, mint a gyermek elsődleges és alapvető, az egész napját átszövő tevékenységet, mely által a legjobban fejlődik. Munkánk két alappillére: az egészséges életmódra nevelés és komplex művészeti nevelés (vers- mese; ének, zene, énekes játékok; rajzolás-mintázás- kézimunka; néphagyomány-ápolás).
Az anyanyelvi nevelést az egész nap folyamán megvalósuló, minden tevékenységet átszövő folyamatnak tekintjük. A mindennapok pedagógiai munkájában fontos helyet tölt be a külső világ tevékeny megismerése, a természet megszerettetése, védelme. Mindezek megvalósításánál figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat, ennek megfelelően gondoskodunk a közösségben végezhető sokszínű, minőségi tevékenységekről.
A korszerű táplálkozást tálalókonyhánkon, változatos étlappal, valamint vitamin napokkal segítjük.
Pedagógiai programunk sikeres megvalósításának záloga: biztonságos környezet, szeretetteljes légkör, pedagógiai munkájukban folyamatosan megújuló óvodapedagógusok.
Legfontosabb számunkra, hogy a gyermeknek gondtalan óvodás éveket biztosítsunk, játékosan az életre neveljünk, együttműködve a szülőkkel.