Nappali Középiskola

Három éves OKJ-s végzettséggel 2 év alatt nappalin érettségit szerezhet.

Nappali gimnázium indul 9. évfolyammal 2 nyelv,nyelvvizsgára felkészítés, emelt szintű informatika oktatás,
ECDL vizsga lehetőség.

Jelentkezés:
Iskolánkba s felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani.
Tanköteles tanulók esetében az általános iskolát követő új tanulói jogviszony létesítése esetén a jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg.
FELVÉTELI BESZÉLGETÉS IDŐPONTJA: 2017. FEBRUÁR 27. 13 ÓRA
A beszélgetésre az ellenőrzőt vagy az elektronikus napló aktuális oldalát, kinyomtatva, kérjük.
A felvételi rangsor felállításánál a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:
Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi tanulmányi eredményei alapján: 

 • matematika
 • magyar nyelv és irodalom
 • idegen nyelv
 • történelem
 • földrajz
 • informatika
 • biológia
 • kémia vagy fizika (jobb eredményűt vesszük figyelembe)
 • egy művészeti tárgy közül a jobb eredményűt (pl.: ének, rajz)

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél a törvényben meghatározottak szerint előnyben kell részesíteni:

 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulót
 • akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola településén található
 • akinek sajátos helyzete indokolja (pl. testvére jelenleg iskolánk tanulója)